Honda

Honda-Zuschnitt / Vorlage

1971

Honda

Polystyrol,
Holz,
Plexi  
195 x 190 x 38 cm

Standort: Sportmuseum Dresden