Teppichklopfer

Teppichklopfer

1976,
Polystyrol,
Holz,
70 x 46 x 36 cm

<<                                 >>